Trải nghiệm, chia sẻ

Em đi “tour sông Hồng-1 ngày làm dân chài”