Có những nhóm cắm trại nói tiếng Anh không?

Các buổi cắm trại, dã ngoại giao tiếp bằng tiếng Việt, đây là một nội dung vui chơi và rèn kỹ năng không nhằm mục đích học tiếng Anh. Đôi khi có những buổi dã ngoại của lớp tiếng Anh cùng với giáo viên nước ngoài, tuy nhiên đây là các hoạt động nội bộ của nhóm lớp tiếng Anh, tùy từng chuyến có thể mời các bạn bên ngoài hoặc không.


Danh mục: