Mùa đông đi hồ có bơi được không?

Tùy thể trạng và độ ham thích nước của các bạn, nhưng nhìn chung khi nhiệt độ trên 20 độ thì bơi tốt. Chuyến đi bản Giang Mỗ 20 Jan 2024, mấy chục bạn bơi hồ ầm ầm đến hơn 17h00, chỉ thấy bố mẹ kêu "Nước lạnh như kem".

Đi suối cũng vậy, trẻ con cho thấy sức chịu đựng tốt hơn bố mẹ, tất nhiên là với những bạn duy trì hoạt động thể chất ngoài thiên nhiên thường xuyên.

Danh mục: